Organik Süt Üretimi Nasıl Yapılır?

Organik süt hayvancılığından elde edilen finansal getiriler büyük ölçüde tüketicilerin organik inek sütü talebine bağlıdır. Organik süt talebinin son birkaç yılda büyük dalgalanmalara tanık olması nedeniyle bu daha da önemlidir. Diğer üreticilerin arzı da fiyatı ve dolayısıyla karlılığı etkiler.

Organik Süt Üretiminde Başarı Faktörleri

Çiftçilere aşağıdakilere odaklanmalarını tavsiye edilir;

Organik süt üretimi için uygun bir alanın yanı sıra ahır ve depolama tesisleri için uygun bir tasarım seçin.

Organik süt için bir pazar sağlayın. Sütün fiyatın daha yüksek olduğu diğer şehirlere taşınması yararlı olabilir. Bu nedenle, satışları sağlamak ve kârı en üst düzeye çıkarmak için farklı pazarlar ve pazarlama kanalları araştırılmalıdır.

Seçilen tesiste organik süt üretimiyle ilgili maliyetleri (doğrudan ve dolaylı) doğru bir şekilde izleyin.

Çeşitli hastalık kontrol programlarını uygulamak ve kaliteli yetiştirme ve beslenme uygulamalarını sağlamak.

İnek başına süt üretimini artırın ve yem maliyetini mümkün olduğunca düşük tutun.

Organik süt üretimi yapan çiftçiler, yalnızca organik süt için daha yüksek bir fiyat getirmeleri durumunda geleneksel süt üretiminden daha yüksek gelir elde edeceklerdir.

Galler Aberystwyth Üniversitesi Organik Merkezi Galler, organik süt fiyatının geleneksel süt fiyatından litre başına yaklaşık 5-6 pound daha yüksek olması gerektiğini gözlemledi.

2001-2002’de, Birleşik Krallık’ta çok sayıda çiftçiye süt üretimi için organik sertifika verildi. Sonuç olarak, organik süt arzı büyük ölçüde artarken, talep daha yavaş arttı. Bu, organik süt azaltma fiyatına yol açtı, bunun sonucunda birçok çiftçi geleneksel süt üretiminin sağlayacağı kadar kar elde etmedi. Son birkaç yıl içinde birçok çiftçi, organik süt üretimine girmeye isteksizdir.

Ancak, şimdi talep yeniden arttı ve yılda % 30’un üzerinde bir oranda artıyor. Bu talebi karşılamak için bazı şirketler geçici bir çözüm olarak İngiltere’ye organik süt ithal ediyor. Bu talep artışı, tüketiciler arasında organik sütün sağlığa faydaları konusunda daha fazla farkındalığa bağlanıyor. 

Meralara Erişim

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), organik süt hayvancılığı sürülerinin açık otlaklara erişmesi gerektiğini bildiren bir Ulusal Organik Programa sahiptir. Bu nedenle, hayvanları tek bir yere hapseden ve onları organik yemle besleyen fabrika çiftlikleri, bu yeni düzenlemelere göre organik etiketleme için uygun değildir. Merada otlanan ineklerin, sütlerinde yemle beslenen ineklerden daha fazla CLA, Omega-3 yağ asitleri ve vitaminlere sahip olduğu göz önüne alındığında, NOP’nin meralara erişim bildirimi haklıdır.

USDA ayrıca 80/20 sürü dönüştürme kuralını kaldırdı. Bu kural, işletmelerin 9 ay boyunca % 80 organik yem ve 3 ay boyunca % 100 organik yem ile besleyerek organik olmayan üretimini organik hale getirmelerine izin veriyordu. Harvey / Johanns davası USDA’yı bu kuralı kaldırmaya ve dönüşüm kriterini 12 ay boyunca % 100 organik beslemeye kaydırmaya zorladı. Yeni kurallar 9 Haziran 2007’den itibaren geçerli odu.

Ulusal Organik Standartlar Kurulu, birçok organik süt üreticisinin USDA yönergelerini ihlal ettiğini ve yemle beslenen ineklerden elde edilen sütü organik olarak etiketlediğini tespit etti. Kurul, bu nedenle USDA’yı organik süt üretimi ile ilgili düzenlemeleri daha sıkı bir şekilde uygulamaya çağırmıştır.

Organik Süt Tarımına Geçiş Sorunları

Organik süt ürünleri de dahil olmak üzere organik ürünler için artan talep, birçok çiftçiyi organik süt üretimine geçmeye teşvik etmiştir. Bununla birlikte, bir çiftçi organik süt hayvancılığına geçmek istediğinde, bilgi eksikliği genellikle herhangi bir işlem yapmasını yasaklar.

Britanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı, bu konuda çiftçilere yol göstermeye başlamıştır. Bireysel çiftliklerde organik süt hayvancılığı planlaması için kılavuz ilkeler sağlamıştır. Benzer kurallar, Kanada Vermont, Kuzeydoğu Organik Tarım Derneği tarafından “Sertifikalı Organik Süt Üretimine Geçiş Yapan Süt Çiftlikleri için Kılavuzlar” başlıklı dokümanda belirlenmiştir. Türkiye’de de organik tarım uygulamaları Tarım ve Orman bakanlığı tarafından takip edilmektedir.

İngiltere Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından sağlanan yönergelere göre, organik süt üretiminde çeşitli geçiş konuları aşağıdakileri içermektedir:

Geçiş Dönemi

Organik süt hayvancılığı yapmak ve sertifikalı organik etiketi almak istiyorsanız, aşağıdaki geçiş faaliyetlerini yerine getirmelisiniz: (İngiltere için)

Sığır: Sığırlarınızı en az bir yıl boyunca organik yem kullanarak otlatmalısınız.

Bitkileri ve mera: Bitkileriniz ve meralarınız en az 3 yıl boyunca organik yollarla yetiştirilmelidir.

Arazi

Organik ineklerin yılda en az 120 gün tarla ürünlerine ve otlaklara erişebilmeleri önerilmektedir. Hava sizi müdahaleye zorlamadığı sürece hayvanlarda otlatma konusunda herhangi bir kısıtlama olmamalıdır.

Besleme

Sığır yemi sertifikalı organik yem olmalıdır. Sürüye beslenen ilave mineraller ve vitaminler organik kaynaklardan elde edilmelidir. Antibiyotikler, ilaçlar, genetiği değiştirilmiş yem, hormonlar ve sentetik olarak ekstrakte edilmiş, korunmuş veya renkli yem türleri kesinlikle yasaktır.

Emek

Sürü sağlığını izleme gibi çeşitli organik işlemleri gerçekleştirmek için yaklaşık % 20-30 daha fazla işçilik gerekebilir.

Sürü Sağlığı

Hormonlar üreme amacıyla kullanılmamalıdır. Sağım hayvanlarının antibiyotik tedavisini 30 günlük bir bırakma dönemi takip etmelidir. Uzun süre mastitis problemi olan inekler alınmalıdır.

Ekipman Temizliği

Organik mandıra sağım için ek sifonların yanı sıra süt verme ekipmanı gerektirebilir.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir